Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Oversigt over geotekniske forhold og jordbundsforhold

Denne oversigt er udarbejdet for at overskueliggøre de udarbejdede geotekniske rapporter for de aktuelle parceller. Oversigten beskriver kort de trufne jordbunds-, grundvands- og funderingsforhold samt øvrige bemærkninger der har umiddelbar relevans i forhold til et fremtidigt byggeprojekt.

Oversigten skal betragtes som vejledende i forbindelse med udvælgelse af parcel. Den aktuelle parcelrapport er altid det gældende dokument.

OSBL angiver overside af bæredygtige aflejringer.

Parcelnr. 17 - boring B17

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 19 - boring B19

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 21 - boring B21

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 23 - boring B23

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,50 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen.

Parcelnr. 25 - boring B25

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 27 - boring B27  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 29 - boring 29  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 31 - boring B31

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,50 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet ved boringens bund.
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 33 - boring B33  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,50 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen
  

Parcelnr. 35 - boring B35

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 37 - boring B37  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 39 - boring B39    

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,55 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 41 - boring B41    

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen

Parcelnr. 43 - boring B43

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Ingen
    

Parcelnr. 45 - boring B45

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,60 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på tilstødende parceller

Parcelnr. 47 - boring B47

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på nærtliggende parceller

Parcelnr. 49 - boring B49

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,80 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på tilstødende parceller

Parcelnr. 51 - boring B51

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 1,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,8 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen.

Parcelnr. 53 - boring B53

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på tilstødende parceller

Parcelnr. 55 - boring B55  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 1,10 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr. 57 - boring B57  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på tilstødende parceller

Parcelnr. 59 - boring B59

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,35 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2,7 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på tilstødende parceller

Parcelnr. 61 - boring B61  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 1,70 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen
  

Parcelnr. 63 - boring B63

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 1,10 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr. 65 - boring B65  

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: Mellem 1,10 og 1,70 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 1,7 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr. 67 - boring B67    

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 2 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr. 69 - boring B69    

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 0,55 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Sekundært vandspejl truffet 3,5 m under terræn
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr. 71 - boring B71

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering
OSBL: 0,40 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på tilstødende parceller

Parcelnr. 73 - boring B73

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 1,15 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr.43A - boring B43A

 

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 0,30 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen

Parcelnr. 43B - boring B43B

 

Funderingsmetode:

Normal direkte fundering/sandpudefundering
OSBL: 0,20 m under eksisterende terræn
Vandspejlsforhold: Ikke truffet vandspejl. Risiko for sekundære vandspejl
Øvrige bemærkninger: Supplerende undersøgelser med boringer anbefales, da der er truffet lettere komplicerede jordbundsforhold på parcellen
 
Sidst opdateret: 20-09-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Anja Køhler Krusell
Side ID: 4222