Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Virksomheder

Ved etablering, udvidelse og drift af en virksomhed skal du være opmærksom på, at der er en række krav, som din virksomhed skal leve op til. 
 
Uanset hvilken form for virksomhed du driver, er den omfattet af miljølovgivningen. Det betyder, at der er en række love, bekendtgørelser, regler og regulativer, som skal overholdes.

Virksomheders miljøforhold reguleres efter kap. 5 i lov om miljøbeskyttelse og for visse virksomheder tillige af VVM-bestemmelserne i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 
Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed for alle virksomheder i kommunen med undtagelse af nogle enkelte store virksomheder, hvor Miljøstyrelsen Århus (staten) er tilsynsmyndighed.
 

Virksomheder kan miljømæssigt inddeles i nedenstående kategorier:

  • Listevirksomheder – Virksomheder der kræver miljøgodkendelse
  • Bilag 1 virksomheder - Mindre og mellemstore virksomheder, der er mindre forurenende end listevirksomhederne og som ikke skal miljøgodkendes
  • Branchevirksomheder – Autoværksteder og Renserier
  • Anmeldeordning for visse midlertidige aktiviteter m.v. – f.eks. bygningsnedrivning
  • Anden virksomhed
 
Vælg den ønskede virksomhedskategori i menuen til venstre for yderligere information om regler vedrørende lokalisering, etablering, drift samt ændring eller udvidelse.
 
Under punktet tilsyn findes information om Favrskov Kommunes miljøtilsyn med virksomheder.
 
Sidst opdateret: 10-09-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 7525
Digital post - virksomheder

Hotline

Hjælp til medarbejdersignatur og digital post

alle hverdage 9-18

70 80 86 86