Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Taxikørsel-, vognmand eller chauffør

Taxikørsel kræver en tilladelse. Antallet af tilladelser fastsættes af kommunen.

Antallet af tilladelser fastlægges ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for kommunens område. Der skal være en offentlig bekendtgørelse af, at en tilladelse er ledig, før den kan udstedes.

I Favrskov Kommune udstedes tilladelserne af Teknik og Kulturforvaltningen, Hammel. Kontaktoplysningerne finder du ved at benytte linket. 

Tilladelser skal tildeles de ansøgere, som myndigheden skønner, er bedst kvalificerede. Når der foretages et skøn, skal der blandt andet lægges vægt på erfaring gennem tidligere beskæftigelse som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

Taxikørsel må kun udføres som personligt ejet virksomhed.

Ansøgere, der er omfattet af bestemmelserne i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v., har fortrinsret til ledige tilladelser. Det er under forudsætning af, at de opfylder lovgivningens krav til økonomi, faglighed og vandel.

Hvis handicappede imidlertid ikke kan udføre de arbejdsfunktioner, der normalt påhviler førere af taxier, har de ikke fortrinsret.

Læs mere om kravene på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Såfremt du skal have udstedt førerkort til taxa, købe trafikbøger til hyrevognsbrug eller have påtegnet en toldattest, kan du enten kontakte kommunens Borgerservicecenter eller kommunens biblioteker. Du finder yderligere kontaktoplysninger og information under "Førerkort til taxa", "Trafikbøger til taxa" og "Toldattest" til venstre i menuen.

Ansøgning om førerkort til taxa kræver personligt fremmøde i kommunens borgerservicecenter i Hinnerup. Såfremt du ønsker at få påtegnet en toldattest kan dette ske ved personlig henvendelse til enten ét af kommunens fire biblioteker eller til borgerservicecentret. Udlevering og betaling for trafikbøger kan ske fra både de fire biblioteker samt borgerservicecentret. Forinden skal du dog rekvirere trafikbøgerne ved enten at udfylde en elektronisk webformular eller ved telefonisk henvendelse til borgerservicecentret med samtidig oplysning om, hvor du ønsker at afhente trafikbøgerne. Ved bestilling af trafikbøger elektronisk kan du uafhængig af kommunens åbningstid udfylde den digitale webformular her på favrskov.dk.
 
Sidst opdateret: 30-12-2013
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 6947
Selvbetjening for taxi
 
Få hurtig hjælp til selvbetjening på favrskov.dk. Tlf. 70 20 00 00