Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Sundhed, sygehus, Falck og Politi

Tanken bag denne side om sundhed er, at du som ny borger i kommunen eller som turist - hurtigt og nemt kan danne dig et indtryk af sundhedspolitikken i Favrskov. Politikerne i Favrskov Kommune har formuleret en sundhedspolitik, der udgør et solidt grundlag for sundhedsarbejdet i forhold til både børn, unge, voksne, ældre og handicappede. Sundhedspolitikken tager afsæt i en vision hvor trivsel, sundhed og forebyggelse indgår som vigtige elementer. Sundhed skal forstås som meget mere end blot fravær ved sygdom - for sundhed handler også om livsglæde og handlekraft.

Desuden er der her på siden samlet en række praktiske kontaktoplysninger og information om læger, tandlæger, sygehuse, lægevagt, tandlægevagt, Falck og politi.

Læse mere om Favrskov Kommunes sundhedspolitik

Nyttige kontaktoplysninger

Børn, unge og sundhed

Voksne og sundhed

Ældre og sundhed

Handicap og psykiatri

Selvbetjeningsmuligheder
sundhed.dk har du ved hjælp af en digital signatur mulighed for selv at foretage receptfornyelse samt få adgang til at se dine eventuelle sygehusjournaler og medicinprofil. Du har på siden også mulighed for at opskrive dig som blod- eller organdonor eller se, hvilke tilladelser du eventuelt har afgivet.

Her på kommunens hjemmeside kan du under SELVBETJENING få et samlet overblik over de muligheder, hvor du kan betjene dig selv indenfor sundhed og forebyggelse.

www.venteinfo.dk har du desuden mulighed for at søge information om ventetider/behandlingstider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler. Ventetiderne er kun vejledende, så der tages forbehold for, om de oplyste ventetider også gælder i den konkrete situation. Derfor bør du altid bede din egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale om hjælp til at fortolke, hvor lang ventetiden er. På siden hvor ventetiderne vises, kan du eventuelt ændre behandlingsregi og afgrænse geografisk.

Herudover kan du på www.sygehusvalg.dk læse mere om reglerne for det udvidede frie sygehusvalg.

Sundhedskvalitet er et redskab til dig, når du skal vælge eller vil sammenligne sygehuse og klinikker. Sundhedskvalitet.dk viser dig oplysninger om kvalitet og service på sygehuse og klinikker - både offentlige og private.

Via din egen læges hjemmeside www.min-laege.dk eller www.cure4you.eu er det muligt, at du har elektronisk adgang til at bestille medicin, e-konsultation og tidsbestilling. Faciliteter, der gør det endnu lettere for dig at være borger, uanset om du ikke er i nærheden af din bopæl og opholder dig som turist et helt andet sted i ind- eller udland.

www.sundhed.dk

www.min-laege.dk

www.cure4you.eu

www.venteinfo.dk

www.sygehusvalg.dk

www.sundhedskvalitet.dk

www.favrskov.dk/selvbetjening


Råd og vejledning om sundhed

 • Gå til Sundhedsguiden

  Test din sundhed

 •  
  Sidst opdateret: 15-10-2014
  Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
  Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
  Side ID: 6465