Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Kørselsgodtgørelse til speciallæge

Her kan du læse om mulighederne for at få kørselsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. For både gruppe 1 sikrede og pensionsmodtagere gælder, at der skal være tale om sygdomstilfælde, idet er ikke ydes kørselsgodtgørelse til forebyggende behandling, f.eks. vaccination for influenza og lignende.

Gruppe 1 sikret:
Du kan få kørselsgodtgørelse i forbindelse med besøg hos speciallæge under forudsætning af at:

  • Der skal foreligge en henvisning fra egen læge
  • Behandlingen har fundet sted for regionens regning
  • Afstanden mellem din bopæl og speciallægen overstiger 50 kilometer og udgiften over 60,- kr.
  • Speciallægen er den, der ligger nærmest din bopæl

Godtgørelse ydes med et beløb svarende til den billigste form for transport, og udbetales ved henvendelse til kommunens Visitationsafdeling. Du skal fremsende/medbringe dokumentation fra speciallægen med påtegning om fremmøde.  

Du kan læse meget mere om sygesikringstilskud til kørsel i pjecen om kørselsgodtgørelse fra Region Midt eller på Region Midt's hjemmeside ved at benytte linket.

Pensionsmodtagere:
Hvis du modtager pension kan du få ovennævnte kørselsgodtgørelse udbetalt, såfremt udgiften til kørsel overstiger 25,- kr. Det gælder også for udgiften til kørsel til egen læge.

Såfremt du på grund af alvorlig sygdom, er gangbesværet eller er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at få bevilget befordring til egen læge samt til nærmeste speciallæge.

Du skal rette henvendelse til kommunens Visitationsafdeling på telefonnummer 89 64 10 10 eller ved henvendelse på adressen (klik på linket). Du kan også kontakte Visitationafdelingen på det direkte telefonnummer 89 64 25 05.

Du kan læse meget mere om sygesikringstilskud til kørsel på Region Midt's hjemmeside ved at benytte linket.

 
Sidst opdateret: 30-12-2013
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 5685