Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Visitationens opgaver og kontaktoplysninger

Visitationen er borgernes indgang til Favrskov Kommunes ydelser på ældreområdet samt hjælpemidler, boligindretning med videre  til personer i alle aldre. I Visitationen tildeles der ydelser til borgerne ud fra Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014   samt  på baggrund af gældende lovgivning.


Visitationen har blandt andet ansvar for behandling af ansøgninger om:


Forsøgsordning med handicapkørsel for blinde
Favrskov Kommune har besluttet at udvide målgruppen til at omfatte blinde i en 2 årig forsøgsperiode fra 1. januar 2013. Ansøgere skal opfylde krav om synshandicap svarende til medlemskriterierne for Dansk Blindesamfund for at kunne visiteres til handicapkørsel efter denne ordning, og bevilling vil blive givet efter en individuel vurdering. Kørslens omfang og øvrige betingelser følger reglerne for den sædvanlige handicapkørsel. Læs nærmere på Midttrafiks hjemmeside.
 
Hvis du ansøger ordningen som synshandicappet, skal du sammen med ansøgningsskemaet indsende oplysninger om graden af dit synshandicap. Er du medlem af Dansk Blindesamfund, er det nok at medsende dokumentation for medlemskabet.

Ansøgningsskema til ansøgning om individuel handicapkørsel 


Derudover varetager Visitationen:

Hvis du har spørgsmål vedrørende din personlige og praktiske hjælp, kan du henvende dig til den visitator, som har truffet afgørelse om din hjælp jvf. § 90, stk. 2 i lov om Social Service.

 

 

 

 

 
Fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse på borger.dk til digital post fra det offentlige. Du kan oprette postkassen allerede i dag. Det gør du på borger.dk eller på e-Boks.dk – og herefter skal du huske at tjekke din digitale postkasse, ligesom du også tømmer din fysiske postkasse.
 
Sidst opdateret: 20-05-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Inger Thomsen
Side ID: 5512
Få hurtig hjælp til selvbetjening på favrskov.dk. Tlf. 70 20 00 00
 
Kontakt Visitationen

Telefon 89 64 25 05

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-11.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-11.00
Fredag: kl. 9.00-11.00

Besøgsadresse
Visitationen
Hovvej 76
Hadsten

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-17.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse
Visitationen
Hovvej 76
Hadsten

Sikker mailadresse:
sikkerpost@favrskov.dk

Email-adresse:
visitation@favrskov.dk