Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Skatteservice

 Besøg SKAT på skat.dk

I 2005 fusionerede de kommunale skatteforvaltninger med staten.  
Den fælles skatteforvaltning er statslig og hedder SKAT. Den kan kendes på ovenstående logo.

De borgere og virksomheder, der ønsker personlig betjening i de mest almindelige spørgsmål, kan fortsat få denne service i Favrskov Kommunes Borgerservicecenter. Find adresse. Den service, som kommunen kan yde svarer til det, som du selv vil kunne klare via din TastSelv løsning på SKAT.dk. Såfremt du ønsker hjælp til selvbetjeningsløsningen TastSelv, kan du også modtage hjælp af personalet på kommunens biblioteker.

Samtidig kan du som borger henvende dig i hvilken som helst kommune, da SKAT er en enhedsforvaltning og landsdækkende. Da skatteopgaven hører under statslig regi, kan det kommunale borgerservicecenter ikke træffe afgørelser vedrørende skat, moms og afgifter m.v.; men du kan fortsat få personlig vejledning i de mest almindelige spørgsmål, og du kan samtidig få "hands on" hjælp til at anvende alle Tast-Selv-løsninger på internettet. Og du kan altså henvende dig i den kommune, der passer dig bedst og som er mest praktisk for dig.

Kommunen varetage alene ekspeditioner, når det sker ved personlig henvendelse.

Alle telefoniske borgerhenvendelser skal ske på SKAT's hovednummer på

tlf. 72 22 18 18.

Hvis du har spørgsmål vedrørende forskudsopgørelsen, årsopgørelsen, dødsbobeskatning, virksomhedsbeskatning, arbejde i udlandet eller spørgsmål om registrering af motorkøretøj kan du ved at benytte linket til "direkte telefonnumre til SKAT" finde øvrige telefonnumre i din telefoniske kontakt til SKAT.

Alle henvendelser til SKAT skal foregå via skat.dk. Telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder e-mails skal du rette til SKAT enten ved at henvende dig på  telefon 72 22 18 18, til de ovenfor anviste direkte telefonnumre eller på e-mail til SKAT.

Bemærk, at du ikke har mulighed for at møde personligt hos SKAT på et af skattecentrene uden en forudgående aftale. Al personlig henvendelse til SKAT foregår som visiteret tidsbestilling, hvor du først skal kontakte SKAT telefonisk på tlf. 72 22 18 18, hvorefter SKAT's Kundecenter vurderer om du har behov for et personligt fremmøde på ét af skattecentrene.

Læs mere om visiteret tidsbestilling på www.skat.dk ved at benytte linket eller se SKAT's videofilm om visiteret tidsbestilling her:

 

Du kan også benytte en af de mange selvbetjeningsmuligheder hos SKAT, som du finder ved at vælge dette link til TastSelv Borger eller TastSelv Virksomhed. Eller ved at vælge et af de link til højre på denne side.

Der er dog fortsat mulighed for, at du kan henvende dig i kommunens Borgerservicecenter.

I Borgerservicecentret kan du blandt andet få:  

  • foretaget ændring af din forskudsopgørelse  
  • vejledning i og information om gældende regler, tidsfrister og takster der gælder for skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, told og afgifter indenfor skatteområdet, herunder vurdering af fast ejendom  Gå til selvbetjening på SKAT.dk
  • vejledning og hjælp til at anvende de digitale løsninger 
  • udleveret informationsmateriale,  blanketter, skemaer, pjecer og brochurer
  • aflevere al post til SKAT, herunder selvangivelser, genoptagelser og bindende svar m.v.

SKAT er en enhedsforvaltning
Det betyder, at borgere og virksomheder via SKAT's Kundecenter kan få telefonisk kontakt til et hvilket som helst Skattecenter i hele landet og få sine skattemæssige sager og spørgsmål besvaret der.

Du finder SKAT's kontaktoplysninger, herunder åbningstider ved at benytte linket.

 
Sidst opdateret: 07-01-2015
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 5390