Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Samfund - Borger, SELVBETJENING

Samfund - Borger, SELVBETJENING

Indhold - gå til:
Forbrug og klager
Forsvaret
Kørekort
Nøgletal
Pas
Politi
Politik og valg
Religion
Retsvæsen
Udlandsophold
Udlændinge i Danmark

 

Forbrug og klager:

Forsvaret:

 • Flyvevåbnets uddannelser - find muligheder for uddannelse via Forsvarets Rekruttering og udfyld ansøgningsskema
 • Forsvarets uddannelser - få overblik over uddannelsesmulighederne og udfyld ansøgningsskema om optagelse
 • Hærens uddannelser - find muligheder for uddannelse via Forsvarets Rekruttering og udfyld ansøgningsskema
 • Militærnægtertjeneste - hent ansøgningsskema til militærnægtertjenesten hos Militærnægteradministrationen
 • Søværnets uddannelser - find muligheder for uddannelse via Forsvarets Rekruttering og udfyld ansøgningsskema
 • Værnepligt (kvinder) - find ansøgningsskema til Forsvarets Dag og helbredsspørgeskema for kvinder via Forsvarets Rekruttering

Kørekort:

* Ansøgning om nyt kørekort, kørekortfornyelse, duplikatkørekort og anmeldelse af bortkommet kørekort kræver personligt fremmøde i Borgerservicecentret i Hinnerup. Bemærk desuden, at du ikke behøver at udfylde en ansøgning inden det personlige fremmøde. Ved kørekortsfornyelse på grund af alder, vil kørekortsansøgningen blive udfyldt via dit besøg hos din praktiserende læge. Du kan benytte selvbetjening, hvis du skal melde dit kørekort bortkommet eller hvis du skal bestille et duplikatkørekort. Kørekort ekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.

Nøgletal:

Pas:

 • Tidsbestilling til pasudstedelse  
 • Pas til voksen - bestil, betal og foretag tidsbestilling til pas via selvbetjening, så du kun skal give personligt fremmøde for at afgive underskrift, fingeraftryk samt foto
 • Meld pas til voksen bortkommet - anmeld via selvbetjening og undgå ved personligt fremmøde at skulle udfylde en blanket
 • Pas til børn (fælles forældremyndighed) - bestilt, betal, afgiv samtykkeerklæring samt tidsbestilling for pas til børn, så du kun skal give personligt fremmøde for at afgive underskrift, fingeraftryk (for børn over 12 år) samt foto
 • Pas til børn (ene forældremyndighed) - bestilt, betal, afgiv samtykkeerklæring samt tidsbestilling for pas til børn, så du kun skal give personligt fremmøde for at afgive underskrift, fingeraftryk (for børn over 12 år) samt foto
 • Meld børnepas bortkommet (fælles forældremyndighed) - anmeld via selvbetjening og undgå ved personligt fremmøde at skulle udfylde en blanket
 • Meld børnepas bortkommet (ene forældremyndighed) - anmeld via selvbetjening og undgå ved personligt fremmøde at skulle udfylde en blanket  
 • Samtykkeerklæring for pas til børn (uden brug af forudgående selvbetjening) 
 • Kvik-vejledning til pas

* Ansøgning om nyt pas og pasfornyelse kræver personligt fremmøde i Borgerservicecentret i Hinnerup, da du ikke kan afgive underskrift og fingeraftryk via selvbetjening. Du skal ikke udfylde en pasansøgning inden det personlige fremmøde, men forældre skal ved pas til børn under 18 år dog udfylde en samtykkeerklæring for pas til børn via selvbetjening, hvis ikke begge forældremyndighedsindehavere møder personligt sammen med barnet. Pas ekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.

Politi:

Politik og valg:

Religion:

Retsvæsen:

Udlandsophold:

P.t. ingen emner

Udlændinge i Danmark:

 
Sidst opdateret: 07-01-2015
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 6586