Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Ældrerådet

Ældrerådet i Favrskov Kommune medvirker til kontakten mellem byens ældre befolkning og byrådet. Alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, skal sendes til høring i Ældrerådet, før de når frem til politisk vedtagelse. Ældrerådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse.
Der er 9 medlemmer af Ældrerådet i Favrskov Kommune, som kan findes via linket i boksen til højre

 
Sidst opdateret: 21-01-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Sanne Ramsdal
Side ID: 6711