Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Handicapråd

  Favrskov Kommunes handicapråd har følgende funktioner: 
  • Handicaprådet rådgiver Favrskov Byråd i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.
  • Handicaprådet kan tage kontakt med andre herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer.
  • Handicaprådet kan beslutte at orientere kommunalbestyrelse om rådets arbejde og forslag.
  • Handicaprådet sørger for at informere handicappede og pårørende til handicappede via eksempelvis informationspjecer og debatmøder om aktuelle emner inden for området.
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet afholder seks møder om året.

Handicaprådets møder er lukkede. Det vil sige, at ikke andre end handicaprådets medlemmer (eventuelt suppleret med en sekretariatsfunktion) kan deltage i møderne. Personlige stedfortrædere kan ikke deltage samtidig med medlemmet, og der er ikke adgang for ”faste observatører”.

Medlemmer og yderligere informationer

Du finder informationer om Handicaprådets medlemmer og suppleanter i infoboksen til højre.

Uddeling af Handicappris

Hvert andet år uddeler Handicaprådet i Favrskov Kommune en handicappris til en person, en gruppe, en frivillig forening, en virksomhed eller en institution, som har gjort en særlig indsats for kommunens borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Handicapprisen 2013 blev vundet af Ungeklubben, Hadsten. Læs mere om klubben og overrækkelsen her.

 
Sidst opdateret: 09-12-2013
Næste opdatering:
Email til redaktør: Per Lund Jensen
Side ID: 6704
Kontakt Handicaprådet

Formand for Handicaprådet
Bente Clausen 
Telefon 8698 1866
mail claursen@tdcadsl.dk


Medlemsliste
Medlemmer og suppleanter


Sekretær for Handicaprådet
Sanne Ramsdal
Telefon 8964 2116
mail sram@favrskov.dk