Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Frivilligråd

Frivilligrådet for Sociale Indsatsers (Rådets) formål og opgaver er at:

  • støtte, inspirere og synliggøre det frivillige social arbejde i Favrskov Kommune
  • komme med forslag til initiativer på området til Social- og Sundhedsudvalget
  • medvirke til at udarbejde en frivilligpolitik i Favrskov Kommune
  • komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)
  • udarbejde en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18 i Lov om Social Service)

Du kan også læse Rådets vedtægter.

Du kan finde mere information vedrørende tidsfrister og ansøgning til § 18-midlerne via dette link.

Medlemmer

Valgt fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap:
Maja Petersen, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU)
Sven Jensen, Lydavisen

Valgt fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister:
Jørgen Nielsen, Pensionistforeningen Hadsten
Niels Peder Mols Jensen, Ældre Sagen Hinnerup

Valgt fra foreninger, der repræsenterer børn og unge:
Alex Kejlberg, Daginstitutionernes Landsorganisation

Øvrige foreninger:
Erik Lou, Dansk Røde Kors Hvorslev

 
Sidst opdateret: 26-02-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Per Lund Jensen
Side ID: 6700
Frivilligråd - Kontakt

Formand for Frivilligrådet 
Maja Petersen
Telefon 2659 2632
mail majaap@tiscali.dk

Sekretær for Frivilligrådet
Telefon 3058 7674
mail bibo@favrskov.dk