Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Vision og politikker

Byrådet i Favrskov Kommune vedtog i 2012 en ny vision. Visionen er en vigtig ledetråd i arbejdet med at gøre Favrskov Kommune til et godt sted at arbejde, bo og leve. I visionen står der, at kommunen skal være:

  • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
  • En åben kommune i dialog med omverdenen
  • En bosætningskommune med en god kommunal service
  • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
  • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs hele visionen

Samtidig med visionen blev også Planstrategien vedtaget. Strategien fokuserer på fire temaer:

  • Handel og byliv
  • Infrastruktur
  • Friluftsliv
  • Klima og bæredygtig udvikling.

Læs hele Planstrategien

I det daglige styres kommunens mange serviceområder af retningslinjer og af politikker, som Favrskov Byråd vedtager for en række opgaveområder.

I boksene til højre og i menuen til venstre kan du læse mere om visionen for Favrskov Kommune og om de politikker, som Favrskov Byråd har vedtaget.

styrelsesvedtægten for Favrskov Kommune kan du læse mere om udvalgsstrukturen i Favrskov, og i forretningsorden for byrådet kan du læse mere om procedurerne for byrådets arbejde.

 
Sidst opdateret: 03-02-2014
Næste opdatering:
Email til redaktør: Tina Richard Johnsen
Side ID: 6683