Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Branchevirksomheder - Autoværksteder og Renserier

Lokalisering

Som for alle andre virksomheder, skal virksomheder i denne kategori også lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Læs nærmere under Lokalisering af virksomhed.

Autoværksteder

Autoværksteder og herunder bl.a. autovaskehaller, autolakering og undervognsbehandling er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, som er Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Krav ved etablering / flytning

Etablering / flytning af et autoværksted må kun ske efter anmeldelse til Favrskov Kommune, Natur og Miljø. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i bekendtgørelsen.

Hvis Natur og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan autoværkstedet etableres, forudsat at øvrige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, foreligger.

Krav ved udvidelse / ændring

Udvidelse/ændring af et autoværksted kræver anmeldelse som ved nyetablering, også hvis det drejer sig om et værksted, som eksisterede før autoværkstedsbekendtgørelsen blev givet.

Renserier

Renserier samt ind- og udleveringssteder er omfattet af renseribekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse om etablering og drift af renserier og etablering/ændring/drift af skal ske i overensstemmelse med denne. Siden 1. januar 2004 har det ikke været tilladt at etablere nye renserier i boligejendomme.
Forbuddet gælder dog ikke for:
  • Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske.
  • Renserier, der midlertidigt er lukkede på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, under forudsætning af at driften genoptages senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Anmeldelse af ind- og udleveringssteder:

Favrskov Kommune, Natur og Miljø skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind- og udleveringssteder tages i drift. Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke foretager rensning, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning.
 
Sidst opdateret: 23-10-2012
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 7681