Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Pas

Alle pasansøgninger kræver, at du møder personligt op, det gælder også børn, uanset alder.
Kom i god tid – det kan tage op til 14 dage at få et nyt pas.

Opmærksomheden henledes på, at der i perioden primo maj til medio juli kan forekomme øget ventetid for pasekspeditioner på torsdag eftermiddage.

Du kan søge om at få et pas i kommunens borgerservicecenter i Hinnerup, men da Rigspolitiet er en enhedsforvaltning, kan du ansøge om nyt pas i alle kommuners borgerservicecentre og altså ikke kun der, hvor du bor.
Det betyder, at du frit kan vælge den kommune, der passer bedst ind i din hverdag, når du skal have pas.

Pasekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.


Kommunens borgerservice udsteder kun pas til danske statsborgere.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du henvende dig til Udlændingeservice, hvor du også kan finde ansøgningsskema til udlændinge. Du kan desuden læse mere om pas til udlændinge på Udlændingeservice's hjemmeside ved at benytte linket.

Ved ophold i udlandet kan du søge om pas på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, du opholder dig i.

Selvbetjening til pasbestilling og anmeldelse af bortkommet pas

Du kan benytte selvbetjening, når du skal ansøge om dansk pas, det gælder hvad enten du ansøger om pas til en voksen eller til dit barn.

I selvbetjeningsløsningen har du mulighed for at angive din højde, indfødsret, om du tidligere har fået udstedt pas, betale for dit pas med dankort eller internationale betalingskort eller foretage tidsbestilling til pasudstedelsen.

Fordelen ved at benytte selvbetjening er, at du undgår ventetid for enten dig eller hele familien, når du/I skal give personligt fremmøde.
Når du har benyttet dig af selvbetjening, skal du dog fortsat give personligt fremmøde, da dit pas skal være forsynet med underskrift i passet, foto samt fingeraftryk (over 12 år).

Hvis du skal bestille pas til dit barn er fordelen ved at benytte selvbetjening også, at begge forældremyndighedsindehavere har mulighed for at udfylde og signere en samtykkeerklæring for pas til børn, såfremt begge forældremyndighedsindehavere ikke giver personligt fremmøde sammen med barnet.

Du skal være opmærksom på, at betaling for pas/passene ikke trækkes fra din bankkonto, før du/I har givet personligt fremmøde i Borgerservicecentret.

Hvis du eller dit barn har mistet dit/jeres pas, har du også mulighed for at benytte selvbetjening til at melde dit pas bortkommet. Du undgår dermed at skulle bruge tid på at udfylde en besværlig papirblanket ved det personlige fremmøde.

Du skal anvende NemID, når du skal ansøge om dansk pas via selvbetjening.

Ansøg om dansk pas til barn (fælles forældremyndighed)

Ansøg om dansk pas til barn (eneforældremyndighed)

Meld dit pas til barn bortkommet (fælles forældremyndighed)

Meld dit pas til barn bortkommet (eneforældremyndighed)


Børn og pas

Børn skal ved ind- og udrejse af Danmark og uanset alder have eget pas og kan ikke skrives ind i forældrenes pas. Børn kan risikere at blive nægtet indrejse i visse lande, hvis barnet fortsat er anført i et voksenpas. 
 
Forældresamtykke for alle børn under 18 år (gælder også ved forlængelse af pas)
De, som har forældremyndigheden over barnet under 18 år, og for hvilket barn der ansøges om nyt pas, henledes opmærksomheden på, at der skal afgives samtykke, før passet til barnet kan udstedes.
Hvis begge forældre har forældremyndigheden over barnet betyder det, at begge forældre skal skrive under på samtykkeerklæringen i pasansøgningen for at der kan udstedes pas til barnet og såfremt begge forældre ikke møder personligt op sammen med barnet.

Udfyld samtykkeerklæringen (uden samtidig bestilling af nyt børnepas via selvbetjening)


Fingeraftryk

Alle personer skal fra 12 år og opefter have optaget deres fingeraftryk i passet ved udstedelse af nyt pas. Dit fingeraftryk bliver ikke synligt i dit pas, men lagres i passets biometriske chip. Det opkræves et gebyr på 26,- kr. i forbindelse med optagelse af fingeraftryk.

Alle pas, der udstedes i dag, er biometriske pas. Det biometriske pas har i siden med personoplysninger indstøbt en elektronisk chip, der også indeholder dit fingeraftryk.
 
På chippen er der også lagret en elektronisk kopi af pasbilledet.
 
Du kan læse mere om biometrisk pas på Rigspolitiets hjemmeside.

Reglerne om fingeraftryk i passet gælder ikke for børn under 12 år og for pasansøgere, fra hvem det varigt er umuligt at optage et fingeraftryk.

Reglerne om fingeraftryk i nye pas betyder heller ikke, at allerede udstedte pas fra før 1. januar 2012 skal ombyttes. Det er først når dit eksisterende pas udløber, at det er nødvendigt at anskaffe et pas, som kommer til at indeholde dit fingeraftryk.

Rigspolitiet kan som sådan heller ikke se fingeraftrykket, da det udelukkende gemmes i passets chip. Og fingeraftrykket bliver derfor heller ikke gemt for eftertiden.

Pasfoto samt tidsbestilling i kommunen

Favrskov Kommune tilbyder, at du  har mulighed for at få taget dit foto, når du henvender dig til Borgerservicecentret i Hinnerup.

Prisen for foto udgør 115,- kr. (2015).

Hvis du vil undgå ventetid, når du skal have udstedt pas, har du mulighed for at foretage tidsbestilling i Borgerservicecentret på adressen Skovvej 20 i Hinnerup. Du kan for eksempel bestille tid til hele familien på én gang.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke er et krav, at du bestiller tid med henblik på udstedelse af pas. Forskellen kan dog være, at du må regne med ventetid uden tidsbestilling.

Læs mere om tidsbestilling

Bestil tid til pasudstedelse

 
Sidst opdateret: 07-01-2015
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 5372
Selvbetjening

Bemærk, at der er delvis selvbetjening for ansøgning om dansk pas.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

 
 
Kontakt Borgerservice

Telefon 89 64 10 10

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-12.00

E-mail: borgerservice@favrskov.dk eller sikkerpost@favrskov.dk

Besøgsadresse
Borgerservice
Skovvej 20
Hinnerup

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-18.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse
Borgerservice
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup