Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Pas

Kom i god tid – det kan tage op til 14 dage at få et nyt pas.

Opmærksomheden henledes på, at der i perioden primo maj til medio juli kan forekomme øget ventetid for pasekspeditioner på torsdag eftermiddage.

Du kan søge om at få et pas i kommunens borgerservicecenter i Hinnerup, men da Rigspolitiet er en enhedsforvaltning, kan du ansøge om nyt pas i alle kommuners borgerservicecentre og altså ikke kun der, hvor du bor.
Det betyder, at du frit kan vælge den kommune, der passer bedst ind i din hverdag, når du skal have pas.

Pasekspeditioner kan IKKE foretages på kommunens biblioteker.


Kommunens borgerservice udsteder kun pas til danske statsborgere.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du henvende dig til Udlændingeservice, hvor du også kan finde ansøgningsskema til udlændinge. Du kan desuden læse mere om pas til udlændinge på Udlændingeservice's hjemmeside ved at benytte linket.

Ved ophold i udlandet kan du søge om pas på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, du opholder dig i.
 

Obligatorisk selvbetjening pr. 1. december 2013


Bemærk sidste nyt: Nedenstående selvbetjeningsløsning til pas er endnu ikke godkendt til brug. Det betyder, at hvis du skal have udstedt dansk pas i Favrskov Kommune møder du blot personligt uden en forudgående anvendelse af selvbetjening. Du behøver ikke udfylde en ansøgning om dansk pas forinden fremmødet. Hvis et barn under 18 år skal have dansk pas, er det fortsat vigtigt, at der på forhånd udfyldes og medbringes en samtykkeerklæring fra begge forældremyndighedsindehavere, se tekst i afsnit herunder.

Fra 1. december 2013 er det ved lov blevet obligatorisk, at du skal ansøge om dansk pas via selvbetjening samtidig med, at du efterfølgende skal møde personligt i Borgerservicecentret, når du ønsker at søge om dansk pas. Læs mere om obligatorisk selvbetjening ved at benytte linket.

Du skal anvende din NemID, når du skal ansøge om dansk pas.

Hvis du ikke har en NemID, kan du bestille NemID/digital signatur ved at følge linket.

Ansøg om dansk pas

Du skal altid først benytte dig af selvbetjening, herunder betale for passet i selvbetjeningsforløbet, hvorefter du skal møde personligt op ved ansøgning om pas, således din underskrift og fingeraftryk (over 12 årige) kan påføres din ansøgning. Dette gælder også børn.


Såfremt du har behov for særlig hjælp til den digitale ansøgning om dansk pas og derfor har brug for "hands on" hjælp til den digitale ansøgning og digital medbetjening til ansøgningen har du mulighed for at møde personligt i Borgerservicecentret. I Borgerservicecentret kan du få hjælp direkte via en computer og du har også mulighed for at få straksudstedt en NemID til brug for den digitale ansøgning.

Hvis du allerede har en NemID skal du huske, at du skal medbringe dit nøglekort til NemID for at kommunen kan hjælpe med medbetjeningen.

Den digitale selvbetjeningsløsning erstatter den tidligere pasansøgning i papirform. Du kan derfor ikke længere anvende en pasansøgning i papirform ved ansøgning om dansk pas. For børn under 18 år gælder fortsat, at en pasansøgning skal være påført samtykkeerklæring fra begge forældremyndighedsindehavere.
 
Børn – uanset alder – kan ikke længere skrives ind i forældrenes pas og skal derfor have deres eget pas. Ved ændring af Pasbekendtgørelsen i januar 2012 skal du være opmærksom på, at det med virkning fra 26. juni 2012 ikke længere er muligt for børn under 15 år at rejse med en voksen uden egen rejselegitimation (pas), selvom barnet fortsat kan være opført i den voksnes pas. På baggrund af en EU-forordning kræves der fra 26. juni 2012 således, at barnet har sit eget pas.

Forældresamtykke for alle børn under 18 år (gælder også ved forlængelse af pas)
De, som har forældremyndigheden over barnet under 18 år, og for hvilket barn der ansøges om nyt pas, henledes opmærksomheden på, at der skal afgives samtykke, før passet til barnet kan udstedes.
Hvis begge forældre har forældremyndigheden over barnet betyder det, at begge forældre skal skrive under på samtykkeerklæringen i pasansøgningen for at der kan udstedes pas til barnet.

Udfyld samtykkeerklæring ved at benytte linket.

 

Pr. 1. januar 2012

Med virkning fra 1. januar 2012 skal alle borgere fra det 12. år og opefter have optaget deres fingeraftryk i passet ved udstedelse af nyt pas. Det er en EU forordning, som alle EU lande skal tilsluttes og som sikrer, at du er bedre stillet mod forfalskninger og misbrug af dit pas end tidligere.

Dit fingeraftryk bliver ikke synligt i dit pas, men lagres i passets biometriske chip. 

Alle pas, der udstedes i dag, er biometriske pas. Passet ændrer ikke form eller udseende, men det biometriske pas har i siden med personoplysninger indstøbt en elektronisk chip og som også kommer til at indeholde dit fingeraftryk.
 
På chippen er der også lagret en elektronisk kopi af pasbilledet samt linjerne i det blå felt nederst på siden med personoplysninger.
 
Du kan læse mere om biometrisk pas på Rigspolitiets hjemmeside.

De nye regler om fingeraftryk i passet gælder ikke for børn under 12 år og for pasansøgere, fra hvem det varigt er umuligt at optage et fingeraftryk.

De nye regler betyder heller ikke, at allerede udstedte pas fra før 1. januar 2012 skal ombyttes. Det er først når dit eksisterende pas udløber, at det er nødvendigt at anskaffe et pas, som kommer til at indeholde dit fingeraftryk.

Rigspolitiet kan som sådan heller ikke se fingeraftrykket, da det udelukkende gemmes i passets chip. Og fingeraftrykket bliver derfor heller ikke gemt for eftertiden.

I forbindelse med fingeraftryk i passet og dermed en ny teknologi er der sket prisændringer for pasudstedelser for alle fra det fyldte 12. år. Fra og med 1. januar 2013 vil disse pasudstedelser være steget med 26,- kr. Se priser på pas ved at følge linket.

Pasfoto samt tidsbestilling i kommunen

Favrskov Kommune har etableret en foto-/pasmaskine i Borgerservice i administrationsbygningen i Hinnerup. Det betyder, at du  har mulighed for at få taget dit foto, få optaget dit fingeraftryk samt scannet din underskrift til passet hos Favrskov Kommune, når du henvender dig til Borgerservicecentret i Hinnerup.

Prisen for foto udgør 115,- kr. (2013).

Hvis du vil undgå ventetid, når du skal have udstedt pas, har du mulighed for at bestille tid i den digitale pasbestilling "Pas-Porten" i Borgerservicecentret på adressen Skovvej 20 i Hinnerup efter at du har benyttet dig af den digitale selvbetjeningsløsning. Du kan for eksempel bestille tid til hele familien på én gang.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke er et krav, at du bestiller tid med henblik på udstedelse af pas. Forskellen kan dog være, at du må regne med ventetid uden tidsbestilling.

Læs mere om tidsbestilling

Bestil tid til pasudstedelse

  
Sidst opdateret: 30-12-2013
Næste opdatering: 31-12-2014 00:00:00
Email til redaktør: Anette Kjærgaard Larsen
Side ID: 5372
Selvbetjening

Bemærk, at der er delvis obligatorisk selvbetjening for ansøgning om dansk pas.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

 
 
Kontakt Borgerservice

Telefon 89 64 10 10

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-12.00

E-mail: borgerservice@favrskov.dk eller sikkerpost@favrskov.dk

Besøgsadresse
Borgerservice
Skovvej 20
Hinnerup

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-18.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse
Borgerservice
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup