Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Sikker e-mail

Favrskov Kommune kan modtage og sende sikker e-mail. Det betyder, at du som borger eller virksomhed kan sende sikker og underskrevet e-mail til kommunen. Og du har ret til at få svar via sikker e-mail, hvis du ønsker det - og skriver det - i din henvendelse.

Fordelen ved at bruge sikker e-mail er, at du kan sende personlige eller fortrolige oplysninger med i mailen.  Det kan for eksempel være dokumenter vedrørende en privat sag. Kommunen må gerne besvare fortrolige henvendelser elektronisk, så længe det sker på en sikker forbindelse.

Hvordan sender jeg sikker e-mail?

For at sende sikker e-mail til Favrskov Kommune skal du have en digital signatur. Digitale signaturer kaldes også certifikater. De er gratis og kan bestilles hos DanID.

Med virkning fra 1. august 2010 kan du hos DanID ikke længere bestille den tidligere digitale signatur, som kræver installation på din Pc. Fra 1. juli 2010 har du i stedet mulighed for at bestille den langt mere mobile og nye digitale signatur Nem-ID. Fordelen ved den nye signatur er blandt andet, at den er mobil og du kan derfor anvende Nem-ID fra hvilken som helst computer, når blot du har dit nøglekort ved hånden.

Læs mere om Nem-ID ved at benytte linket i venstre side af menuen.

Hvis du fortsat har installeret den tidligere digital signatur på din PC, kan du stadig sende sikker e-mail til kommunen fra Pc'en. Hvis du vil sende fra en anden Pc, skal du flytte din signatur med til denne Pc.

På DanID's hjemmeside kan du med virkning fra 1. august 2010 desuden download et program, som gør, at du kan modtage og sende sikker mail.

Hvilke postkasser kan sikker e-post sendes til?

Du kan sende sikker post til Favrskov Kommune på to måder:

For at sende sikker e-mail til sikkerpost@favrskov.dk skal du bruge kommunens certifikat:

Har du spørgsmål i forbindelse med sikker post, er du velkommen til at kontakte it-assistent Bente Hjortshøj Jensen på adressen bhj@favrskov.dk eller på telefonnummer 89 64 21 04. Du kan også læse mere om digital signatur på disse sider:

 
Sidst opdateret: 18-12-2012
Næste opdatering:
Email til redaktør: Pia Dalsgaard Pehrsson
Side ID: 5658