Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 
 

Støtte til køb af bil

I Visitationen behandles ansøgninger om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114.

Link til Servicelovens §114

Personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at få støtte til at købe en bil, hvis den nedsatte funktionsevne betyder, at:

  • evnen til at færdes er væsentlig forringet
  • eller muligheden for at opnå eller fastholde arbejde er væsentligt nedsat uden brug af bil
  • eller muligheden for at gennemføre en uddannelse er væsentligt nedsat uden brug af bil. Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt af andre kørselsordninger, for eksempel ordninger om individuel handicapkørsel med offentlige befordringsmidler.

Der kan søges om: Foto af parkeringskort

  • Støtte til køb af handicapbil
  • Tilskud til særlig indretning i bil
  • Tilskud til reparation af særlig indretning
  • Afgiftsfritagelse
  • Tilskud til kørekort

Du kan benytte følgende skemaer:
Ansøgningsskema til støtte om bil
Skema vedrørende arbejdsgivererklæring hvis du søger om støtte til bil, du skal bruge til og fra arbejdssted
Spørgeskema vedrørende kørselsbehov

 Du kan læse mere om "Støtte til bil" i denne pjece

Ansøgning om parkeringskort behandles af Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Hvis du ønsker at søge om et parkeringskort, skal du henvende dig til Danske Handicaporganisationer 

 
Sidst opdateret: 18-12-2012
Næste opdatering:
Email til redaktør: Inger Thomsen
Side ID: 6531
Få hurtig hjælp til selvbetjening på favrskov.dk. Tlf. 70 20 00 00
 
Kontakt Visitationen

Telefon 89 64 25 05

Telefontid
Mandag og tirsdag: kl. 9.00-11.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-11.00
Fredag: kl. 9.00-11.00

Besøgsadresse
Visitationen
Hovvej 76
Hadsten

Besøgstid
Mandag og tirsdag: kl. 9.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12.00-17.00
Fredag: kl. 9.30-12.00

Postadresse
Visitationen
Hovvej 76
Hadsten

Sikker mailadresse:
sikkerpost@favrskov.dk

Email-adresse:
visitation@favrskov.dk