Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Nye mål: Færre på førtidspension og flere unge i uddannelse

Markant færre skal tildeles førtidspension og flere unge skal tage en uddannelse. Sådan lyder to nye målsætninger på beskæftigelsesområdet i Favrskov Kommune.
 
Sidste år godkendte byrådet Beskæftigelsesplan 2013, hvor der er sat mål for, hvad der skal nås i 2013.
 
Men landspolitiske reformændringer og nye krav på det arbejdsmarkedspolitiske område har gjort det nødvendigt at lave tillæg til planen.
Først og fremmest fordi den store reform på førtidspension- og fleksjobområdet ændrer væsentligt på indsatsen i 2013.
 
Folketinget har vedtaget en ny reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft fra 1. januar 2013. Reformen betyder en gennemgribende ændring af, hvornår man kan få tilkendt førtidspension, og målet med den er, at der i sidste ende bliver tilkendt væsentligt færre førtidspensioner.
 
Det får også indvirkning i Favrskov Kommune.
 
Nødvendigt med ekstra fokus
Forventningen er nu sat til, at 35 personer i Favrskov Kommune får tilkendt førtidspension i 2013. I den oprindelige plan var forventningen 129.
 
Det store fald skal ses i lyset af reformændringen og ikke mindst, at en stor del af de potentielle modtagere af førtidspension frem over først skal gennemføre et ressourceforløb, inden de eventuelt kan få førtidspension.
 
- Det er en stor reformændring der skal gennemføres, og der vil være usikkerhed om, hvordan tilgangen til førtidspension udvikler sig. Men under alle omstændigheder er det nødvendig at sætte ekstra fokus på førtidspensionsområdet i 2013, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Favrskov Kommune, Anna-Grethe Dahl.
 
Mere uddannelse til unge
Også unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får ekstra fokus i 2013.
I 2011 var uddannelsesgraden for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Favrskov Kommune på 15,9 procent. Det nye målkrav i Favrskov Kommune lyder på en uddannelsesgrad på mindst 20 procent i 2013.
 
Uddannelsesgraden er et udtryk for, hvor meget unge ledige er på uddannelse ud af den samlede tid på offentlig forsørgelse i løbet af et år.
 
Det nye mål er ambitiøst men realistisk, mener Anna-Grethe Dahl.
 
- Ungeindsatsen og uddannelse er generelt et højt prioriteret område i Favrskov Kommune. Vi ligger i top 20 blandt landets kommuner, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Men den nye målsætning betyder, at der kommer ekstra fokus på den opgave i Jobcenter Favrskov i 2013. Det er vigtigt, at vi hjælper med at ruste de unge bedst muligt til arbejdsmarkedet, siger Anna-Grethe Dahl.
 
Uanset hvad så står Favrskov Kommune godt rustet til opgaverne, mener Anna-Grethe Dahl.
 
- Jobcentret er forberedt på opgaven, og vi vil gøre alt for at nå alle de mål, vi har sat os i Beskæftigelsesplan 2013, udtaler Anna-Grethe Dahl.
Publiceret: 03-04-2013
Email til redaktør: Jakob Christiansen