Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Ny chef for Teknik og Ejendomme

Henrik Nowak tiltræder 1. april 2013 en stilling som chef for Teknik og Ejendomme i Favrskov Kommune. Han kommer fra en stilling som chefkonsulent i Rambøll Management Consulting.
 

Gennem ni år som teknisk direktør i Karlebo og Rønne Kommuner og syv år som fuldmægtig i Miljø- og Energiministeriet har Henrik opnået erfaring med forvaltning og ledelse inden for bl.a. vej, park, natur, miljø og planlægning. Oprindeligt er han uddannet forstkandidat og har efterfølgende uddannet sig i organisation og ledelse på HD-niveau samt gennemført lederkurser i kommunalt regi.

Henrik bliver chef for et nyt område i Favrskov Kommune. Teknik og Ejendomme dækker to selvstændige driftsområder: Trafik og Veje samt Ejendomscenteret.
Trafik og Veje tager sig blandt andet af vejplanlægning, anlægsarbejde, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, drift og vedligehold af veje, stier og grønne områder. Ejendomscenteret håndterer drift og vedligehold af de kommunale bygninger samt planlægning og udvikling af den samlede bygningsmasse.

De to afdelinger har hver sin afdelingsleder, i alt 68 medarbejdere og et samlet årligt budget på cirka 150 millioner kroner til drift og cirka 50 millioner kroner til anlæg. Herudover er Ejendomscenteret involveret i byggeprojekter for cirka 60 millioner kroner årligt.

- Vi fik i alt 37 ansøgninger til stillingen, og jeg er meget glad for, at et enigt ansættelsesudvalg har valgt at pege på Henrik Nowak, som den rigtige person til jobbet i et meget stærkt ansøgerfelt. Jeg er sikker på, at Henrik med sin ledelsesmæssige erfaring fra flere kommuner og sin store erfaring med udviklingsopgaver, er den rette til at få implementeret Ejendomscentret, som starter 1. april, og kan lede opbygningen af en ny organisation med fokus på at videreudvikle og løfte kvaliteten af de mange driftsopgaver på det tekniske område, siger Lars Clement, direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune.

Henrik Nowak er 53 år og bor i øjeblikket i Hørsholm, men flytter på sigt til Jylland.

Publiceret: 13-03-2013
Email til redaktør: Tina Richard Johnsen