Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Forslag til ny strategi for kontanthjælpsmodtagere

I en ny strategi for kontanthjælpsområdet lægger Favrskov Kommune op til en mere intensiv og virksomhedsrettet aktivering af kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Forventningen er, at dette på sigt vil bringe borgere på kontanthjælp tættere på arbejdsmarkedet - og dermed reducere antallet af borgere på kontanthjælp.
 

Kontanthjælpsmodtagerne deles op i matchgruppe 1, 2 og 3. Gruppe 1 er jobklare kontanthjælpsmodtagere, gruppe 2 er indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og gruppe 3 er midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere.

Den nye strategi vil for borgere i matchgruppe 1 og 2 overordnet betyde:

- En mere intensiv indsats i form af flere timer i aktivering og færre passive perioder
- Et styrket fokus på virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktikker og løntilskud.

Strategiens fokus på intensiv og virksomhedsrettet aktivering er fælles for matchgruppe 1 og 2. Forskellen er dog, at borgere i matchgruppe 2 kan have brug for hjælp såsom mentorstøtte til at gennemføre for eksempel virksomhedspraktik og løntilskud, Ofte er der også behov for at etablere andre tilbud parallelt, såsom misbrugsbehandling og lægelig udredning. For målgrupper med særlige problemstillinger er der fortsat fokus på køb af tilbud såsom Fobiskolen, ADHD-forløb mv.

Anna-Grethe Dahl, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, forklarer, at den ændrede indsats selvfølgelig tager hensyn til, hvilken matchgruppe den enkelte er i.

- Kontanthjælpsstrategien tager naturligvis udgangspunkt i den enkeltes behov. Målet er udvikling for borgerne, der selvfølgelig gerne skulle opnå selvforsørgelse. Beskæftigelsesindsatsen på kontanthjælpsområdet er hele tiden i bevægelse for, at vi kan være så effektive som muligt. Tallene viser, at vi pr. 1. januar 2012 havde 530 fuldtidspersoner på kontanthjælp, mens tallet var 483 i januar 2011. Det er altså en stigning på 9,7 procent, og næsten 50 procent af kontanthjælpsmodtagerne er under 30 år. Det skal vi gøre noget ved nu og her, understreger Anna-Grethe Dahl.

For matchgruppe 2 kræver dette en mere helhedsorienteret indsats, hvor både borgernes kompetencer udvikles, og deres sociale, fysiske og psykiske problemer behandles. Derfor vil de to forvaltninger Job og Økonomi samt Social og Sundhed, som varetager hhv. beskæftigelsesindsatsen og den sociale indsats, koordinere og målrette de eksisterende forløb og indsatser yderligere. Samtidigt undersøges mulighederne og behovet for at udvikle nye tilbud til disse målgrupper.

Endvidere intensiveres fokus på ret og pligt for bestemte grupper i matchgruppe 1. Det forventes fremadrettet, at borgere, med eksempelvis aftale om job eller start på uddannelse inden for en kort tidshorisont, skal yde noget for deres kontanthjælp. Dette vil ske i form af nytteaktivering 37 timer om ugen. Til formålet oprettes en række virksomhedspraktikpladser i samarbejde med ældreområdet i Favrskov Kommune. Her bliver der tale om et bredt spektrum af mulige ekstraopgaver såsom at støtte plejecentrenes pedeller i deres opgaver, gåture, højtlæsning for beboere, havearbejde og lignende.

Udvalgsformanden ser frem til samarbejdet med ældreområdet om at udvikle nytteaktiveringen for matchgruppe 1.

- Det er et spændende pilotprojekt, som vi evaluerer efter sommerferien. Der er mange mulige opgaver på de to plejecentre, som jobcentret har indgået aftaler med. I alt bliver det til 10-12 pladser til nytteaktivering. I Arbejdsmarkedsudvalget håber vi, at den ændrede indsats kan flytte borgere fra kontanthjælpsområdet til selvforsørgelse, altså job og uddannelse. Vi regner også med, at den mere intensive indsats i forhold til matchgruppe 1 kan give en besparelse, da den enkelte borger er kortere tid på kontanthjælp, og hurtigere sluses ud i job, siger Anna-Grethe Dahl.

På byrådsmødet tirsdag 29. maj 2012 tager byrådet stilling til forslaget.

Publiceret: 24-05-2012
Email til redaktør: Tina Richard Johnsen