Bookmark and Share
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
 

Flagermus

Der findes ca. 17 arter af flagermus i Danmark, hvoraf de alle stort set er omfattet af EF habitatdirektivets bilag IV. Dette betyder at disse arter har en streng beskyttelse uanset hvor de er, og dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde ikke ødelægges.
 
En stor del af disse arter eksempelvis damflagermus og dværg flagermus må forventes at være i Favrskov Kommune, men vi ved ganske lidt om udbredelsen af flagermus i kommunen.
Det skyldes at de er svære at registrere, og sikker artsbestemmelse kan nærmest kun gøres af eksperter ved hjælp af en batdetektor, som kan opfange flagermusens skrig og transformere dem til frekvenser vi kan høre.
 
Favrskov Kommune vil meget gerne have din hjælp til at kortlægge udbredelsen af flagermus i kommunen – her tænkes ikke på observationer om tilfældige flyvende gæster i haver og lignende, men derimod observationer af rastende / ynglende flagermus.

Vi forventer ikke flagermusen bestemt til art – det vigtigste er dog, at der er tale om flagermus på opholdssted, dvs. enten som ynglende ( hun-flagermusene samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes – typisk i juli ) eller i form af vinterkvarter eksempelvis hule træer, fuglekasser og huse, hvor de går i dvale.
 
Flagermus (Foto: Steen Agger)
 
Sidst opdateret: 08-07-2011
Næste opdatering:
Email til redaktør: Rikke Zanini
Side ID: 4030